دانلود کتاب زبان اصلی Systems Biology :

[ad_1]

این جلد بر جنبه های روش شناختی زیست شناسی سیستم ها متمرکز است تا یک رویکرد نظری جدید را با پشتیبانی آزمایشی پایدار و سازگار ارائه دهد. این فصلها با جزئیات مدل سازی ریاضی ، مشکلات روش شناختی ، تعدیل رفتار جمعی ، پروفایل های متابولیکی ، پویا و مطالعات کمی شکل شناسی را توصیف می کند. این فصول که در قالب روشهای زیست شناسی مولکولی بسیار موفق نوشته شده اند ، شامل معرفی موضوعات مربوطه ، لیست مواد و معرفهای مورد نیاز ، دستورالعملهای گام به گام ، پروتکلهای آزمایشگاهی قابل تکرار و نکاتی برای عیب یابی و جلوگیری از مشکلات شناخته شده می باشد. زیست شناسی سیستم های معتبر و عملی با هدف ارائه نتایج موفقیت آمیز در مطالعه بیشتر این زمینه حیاتی است.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب Systems Biology :