دانلود کتاب زبان اصلی Taking Well‐Being and Quality of Life for Granted? : An Empirical Study on Social Protection and Disability in South Africa

[ad_1]

ایزابلا برتمن رابطه بین معلولیت ، فقر و کیفیت زندگی و چگونگی تأثیر اقدامات حفاظت اجتماعی بر این رابطه را بررسی می کند. تمرکز این مطالعه در آفریقای جنوبی است. بر اساس مصاحبه های با کیفیت انجام شده با افراد آسیب دیده ، و همچنین با متخصصان محلی در زمینه معلولیت و سیاست های اجتماعی ، نویسنده ایده های روشنگرانه ای در مورد گفتمان معاصر برای سیستم های حفاظت اجتماعی فراگیر ارائه می دهد. با ترکیب ملاحظات نظری بهزیستی و کیفیت زندگی (مبتنی بر رویکرد توانایی) با داده های تجربی ، چشم اندازهای جدیدی را در مورد چند بعدی بودن فقر ، شمول اجتماعی و تعیین سرنوشت خود باز می کند.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب Taking Well‐Being and Quality of Life for Granted? : An Empirical Study on Social Protection and Disability in South Africa