دانلود کتاب زبان اصلی Terrorism, Tourism and the End of Hospitality in the 'West' :

[ad_1]

این کتاب به بررسی چگونگی تهدید مدرن تروریسم مفهوم مهمان نوازی در غرب می پردازد. فراتر از تأثیرات فوری تروریسم ، که هر روز در رسانه ها به تصویر کشیده می شود و برنامه سیاست خارجی سیاستمداران در اروپا و ایالات متحده را شکل می دهد ، این مطالعه به بررسی چارچوب مفهومی نحوه ظهور و گسترش تروریسم در غرب می پردازد و نحوه آن را نشان می دهد با مصرف گرایی اوقات فراغت و صنعت هتلداری بین المللی ارتباط برقرار می کند و با آنها تعامل دارد.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب Terrorism, Tourism and the End of Hospitality in the 'West' :