دانلود کتاب زبان اصلی The Aviator – 2. The Long Climb

[ad_1]

1920 ، پاریس. جنگ بزرگ به پایان رسید و جوزف و خانواده اش به فرانسه نقل مکان کردند. جوزف و برادر کوچکترش موسی برای تأمین هزینه های مادر و خواهر و برادرش در کارخانه هواپیماهای برادران كودرون در ایسی له مولینو ، نزدیك پاریس كار پیدا كردند. یوزف که هنوز امیدوار است یک خلبان حرفه ای شود ، با حلق آویز کردن در فرودگاه نزدیک ، آرزوی خود را دنبال می کند. با این حال ، او با لهجه آلمانی و حقوق کمی کارآموز ، از رسیدن به آرزوهای خود فاصله دارد. اما هنگامی که او متوجه فعالیت های مشکوک باند که برادرش موسی با آن درگیر شده است ، وسایل را برای رسیدن به هدف خود می بیند – عواقب آن چه باشد …

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب The Aviator – 2. The Long Climb