دانلود کتاب زبان اصلی The Awakened Life

[ad_1]

زندگی بیدار دعوت برای طی مسافت های طولانی است. این دعوت به خلق خدا است که برای یک بیداری بزرگ متحد شوند و بکارند. نه یک احیای ماندگار یا تجدید روحانی یا تجدید روح ، بلکه یک بیداری تمام عیار. وقت آن است که بدانیم مهم نیست که م institutionsسسات حکمرانی ، آموزشی و درمانی ما برای دنیای ما مهم هستند ، آنها حتی به صورت ترکیبی توانایی تأمین نیازهای ناامیدکننده اطراف ما را ندارند. فقط یک بیداری گسترده ، فراگیر و همه جانبه برای رحمت ، لطف و عشق متعال به خداوند می تواند امیدوار باشد که تغییرات مورد نیاز امروز جهان ما را ایجاد کند. چند دوست یا حتی کل کلیسای خود را جمع کنید و به این سفر بیداری بپیوندید زیرا JD Walt روزانه ما را از پیشگویی های باستانی پر از خرد و چالش برای عصر مدرن رد می کند.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب The Awakened Life