دانلود کتاب زبان اصلی The Awakening of a Rownsder : A Rownsders Short Story

[ad_1]

یک داستان کوتاه در مورد Ronder با قدرت یخی ، اما چه کسی قلب شما را گرم می کند. لورنزو قبلاً قطعه ای از قلب من را داشت وقتی Rownsders: فرزندان خدایان را خواندم ، اما وقتی کمی بیشتر در مورد این که قلب او چقدر عظیم و پر از احساس خوب است آموختم ، این موضوع مرا بیشتر افسون کرد. خوشحالم که مجبور شدم این داستان کوتاه را درست قبل از کریسمس بخوانم و به این فکر کنم که چگونه می توانیم این نوع عشق را – چیزی که در عوض چیزی نمی خواهد و همیشه می بخشد – در داستان و زندگی واقعی پیدا کنیم.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب The Awakening of a Rownsder : A Rownsders Short Story