دانلود کتاب زبان اصلی The Ax Book : The Lore and Science of the Woodcutter

[ad_1]

تبر ابزاری ضروری برای هر هیزم شکن است. کتاب تبر راهنمای عمیقی برای برش چوب با ابزار دستی است. حتی کسانی که از اره برقی و سایر تجهیزات برقی استفاده می کنند باید با ابزار دستی کار خود آشنا باشند. یک منبع ایده آل برای هر کسی که می خواهد درخت بیفتد و چوب یا هیزم از زمین چوبی یا جنگل بردارد. نویسنده نحوه استفاده از انواع مختلف تبرها ، تبرها ، زنگ ها ، اره و گوه ها و استفاده و مراقبت از آنها برای از بین بردن درختان ، و تقسیم و تهیه هیزم علاوه بر این ، همه جنبه های کار با چوب از جنگل تا آتش یا اجاق گاز را نشان می دهد.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب The Ax Book : The Lore and Science of the Woodcutter