دانلود کتاب زبان اصلی The Bab and the Babi Community of Iran

[ad_1]

در سال 1844 ، یک بازرگان جوان از شیراز ، به نام سید علی محمد ، خود را “دروازه” حقیقت (Bab) به حقیقت و اندکی بعد آغازگر یک چرخه نبوی جدید اعلام کرد. جذابیت مسیحی وی پیروان قابل توجهی را در ایران و عراق به خود جلب کرد. مادربزرگ ها که تهدیدی از سوی مقامات دولتی و مذهبی قلمداد می شوند ، مورد آزار و اذیت شدید قرار گرفتند و شخص باب در سال 1850 اعدام شد. کودکی او تا زمان تأسیس آیین بهائی و فراتر از آن. از جمله مباحث دیگر ، آنها شامل نوشته های باب ، تفسیرهای وی در مورد قرآن ، شرایط اجتماعی زمینه ساز تحولات بابی ، آثار بابی شهید Tahirih Kurathul-Ain و برخوردهای شرق شناس ادوارد گرانویل براون با متن بابی و بهائی است. .

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب The Bab and the Babi Community of Iran