دانلود کتاب زبان اصلی The Basics of Essay Writing

[ad_1]

نایجل واربرتون ، نویسنده پرفروش و معلم باتجربه ، تمام راهنمایی ها و توصیه های لازم برای بهبود شدید مهارت های مقاله نویسی خود را ارائه می دهد. این کتاب با بحث در مورد چرایی اهمیت نوشتن مقاله خوب آغاز می شود و با مطالعه گام به گام دقیقاً آنچه را که باید برای بهبود مقاله ها و نمرات خود بخاطر بسپارید ادامه می دهد. در مورد چگونگی تمرکز بر پاسخ به س onال ، تحقیق و برنامه ریزی مقاله خود و حفظ استدلال برای بهبود سبک و لحن نوشتن ، راهنمایی خواهید یافت. اصول مقاله نویسی پر از توصیه های خوب و تمرین های عملی است. دانش آموزان در هر سنی و موضوعی آن را به عنوان یک کمک آموزشی آسان برای استفاده و ضروری می یابند.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب The Basics of Essay Writing