دانلود کتاب زبان اصلی The Best American Sports Writing 2020

[ad_1]

جدیدترین مجموعه سری تحسین شده ، ارائه بهترین نوشته های ورزشی سال گذشته. برای بیش از بیست و پنج سال ، بهترین نویسندگان ورزشی آمریکایی با ارائه بهترین روزنامه نگاری ورزشی سال گذشته ، که از صدها نشریه چاپی و دیجیتالی ملی ، منطقه ای و تخصصی گرفته شده است ، شهرت خوبی کسب کرده است. هر ساله ویراستار مجموعه و ویراستار مهمان مجموعه ای کاملاً اختصاصی را تهیه می کنند. تنها ویژگی های مشترک در میان این سبک ها ، صداها و داستان های متنوع کالیبراسیون غیرمعمول بالای نوشتن و اشتیاق خالصی است که از آن استفاده می کنند و این فقط از ورزش ناشی می شود.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب The Best American Sports Writing 2020