دانلود کتاب زبان اصلی The Big Sibling Getaway

[ad_1]

جعبه ها اول آمدند. سپس کودک. بعد گریه بلند و مداوم! خواهر بزرگتر کاسی که ناامید از بیرون است ، به یکی از جعبه های خالی صعود می کند و راهی می شود. او رانندگی می کند ، بادبان می رود و اوج می گیرد … اما هنوز هم صدای غر زدن را می شنود. کسی تا کجا باید برود تا سرانجام به آرامش و آرامش برسد؟ این کتاب تصویری تخیلی که برای خانواده هایی که نوزادان تازه ای دارند ایده آل است و به خواهر و برادر بزرگ امکان فرار می دهد – و آنها را به بازگشت باز می گرداند.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب The Big Sibling Getaway