دانلود کتاب زبان اصلی The Birth of Christianity

[ad_1]

در ابتدا در سال 1953 منتشر شد ، تولد مسیحیت تحول آموزه های مسیحی و تأسیس کلیسا را ​​تحلیل می کند. این کتاب تاریخ شکل گیری کلیسا به عنوان یک جامعه مذهبی جدید را ردیابی می کند و پیشرفت آن را هم در حوزه اندیشه و هم در سطح اجتماعی ، هم در زندگی عاطفی و هم در کنش اخلاقی بررسی می کند. وی بررسی می کند که چگونه ایمان مسیحی برای اولین بار در جامعه از طریق اشکال مختلفی که به تدریج به یک سیستم دکترینالیته تبدیل شدند ، در جامعه تجلی یافت و هم چگونگی شکل گیری الهیات مسیحی و دگم و هم اینکه چگونه کلیسا قانون اساسی خود را توسعه داد ، بررسی می کند. تولد مسیحیت علاقه مندان به تاریخ دین ، ​​تاریخ مسیحیت ، الهیات و فلسفه دین را به خود جلب خواهد کرد.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب The Birth of Christianity