دانلود کتاب زبان اصلی The Book of Job : A History of Interpretation and a Commentary

[ad_1]

این کتاب نتیجه بورسیه پنجاه ساله است. این بخش از دو قسمت اصلی تشکیل شده است: بخش اول مقاله ای در مورد تاریخچه تفسیر کتاب ایوب در یهودیت ، مسیحیت و اسلام است. قسمت دوم شرح كتاب است.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب The Book of Job : A History of Interpretation and a Commentary