دانلود کتاب زبان اصلی The Book of Snobs

[ad_1]

کتاب اسنوب ها مجموعه ای از آثار هجوآمیز ویلیام مكپس تاكاری است كه برای اولین بار در مجله پانچ با عنوان اسنوب انگلیس توسط یكی از آنها منتشر شد. در حالی که از اواخر قرن هجدهم کلمه “snob” استفاده می شد ، Thackeray این اصطلاح را به کار برد که به افرادی که از دیگران به نظر “حقیر از نظر اجتماعی” نگاه نمی کردند و به سرعت محبوبیت پیدا کردند ، اشاره کرد.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب The Book of Snobs