دانلود کتاب زبان اصلی The Botany of the Commelins

[ad_1]

این اثر شرح طبقه بندی ، نامگذاری و تاریخی از گیاهان است که در اطلس مینیکس و در کتاب های ژان و کاسپر کملین به تصویر کشیده شده است.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب The Botany of the Commelins