دانلود کتاب زبان اصلی The Camel's Back

[ad_1]

داستان های مربوط به فنجان و لب ، پنی بد و جارو جدید به ندرت ربطی به فنجان یا لب یا سکه یا جارو دارد. این داستان استثنا است. این به دلیل مواد ، قابل مشاهده و بزرگ به اندازه زندگی شتر است.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب The Camel's Back