دانلود کتاب زبان اصلی The Catholic Church in Taiwan : Problems and Prospects

[ad_1]

این کتاب یک تحلیل کلیدی از توسعه کلیسای کاتولیک در تایوان را ارائه می دهد و چالش های امروزی آن را بررسی می کند. وی بررسی می کند که چگونه انقلاب 1949 در سرزمین اصلی چین تعداد زیادی از روشنفکران چینی را به تایوان آورد و یک دارایی انسانی با ارزش برای کلیسای کاتولیک تایوان برای بومی سازی الهیات و آیین مقدس فراهم آورد. این جلد جنبه های مختلف توسعه کلیسای کاتولیک تایوان را در زمینه بومی سازی بررسی می کند و بررسی می کند که چگونه جنبه های چند وجهی کاتولیک در کلیسای کاتولیک تایوان از طریق تاریخ ، فلسفه ، علوم اجتماعی ، زبانشناسی ، موسیقی و ادبیات آشکار می شود.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب The Catholic Church in Taiwan : Problems and Prospects