دانلود کتاب زبان اصلی The Celtic Twilight : Faerie and Folklore

[ad_1]

مطالعه برنده نوبل در مورد Sidhe و مردم ایرلند. شاعر معروف ایرلندی WB Yeats شیفته فرهنگ عرفانی و ماورا طبیعی و همچنین ایرلندی بود. گرگ و میش سلتیک این علایق را با داستان ها و تفسیرهایی ترکیب می کند که ساکنان دنیای پریا را نشان می دهد و اهمیت آنها را در زمینه زندگی روزمره مردم ، سیستم های اعتقاد عمومی و تاریخ ایرلند کشف می کند.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب The Celtic Twilight : Faerie and Folklore