دانلود کتاب زبان اصلی The Challenges of Vatican II for an Authentic Indian Catholic Church

[ad_1]

واتیکان II رویداد لیفت صورت جدید برای کل ساختمان دین شناسی کاتولیک است. وی خواستار تجدید حیات در کلیسای جهانی کاتولیک شد. این کتاب به این سesال می پردازد: چگونه کلیسای کاتولیک در هند می تواند چالش شورای تجدید را بپذیرد و ماهیتاً و ماهیت آن واقعاً هندی شود؟ نویسنده با انجام یک مطالعه سیستماتیک از توسعه کلیسایی پس از آشتی در کلیسای کاتولیک هند ، در زمینه وجود دینی و چند فرهنگی وجودی خود ، سعی دارد تا تأملی در زمینه فرهنگ هند را ارائه دهد.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب The Challenges of Vatican II for an Authentic Indian Catholic Church