دانلود کتاب زبان اصلی The Cheyenne in Plains Indian Trade Relations, 1795-1840

[ad_1]

در این کتاب تذهیب ، هندی های دشت به عنوان بازرگانانی زیرک زنده می شوند. Cheyenne نقشی حیاتی در یک سیستم داد و ستد پیچیده و در حال گسترش داشت که قبایل را به یکدیگر و سفیدپوستان متصل می کرد. جوزف جابلو به دنبال چینی ها رفت که در اوایل قرن نوزدهم از روستاهای خود در مینه سوتای فعلی به سمت غرب دشتهای بزرگ به غرب مهاجرت کردند. باغبانان سابق ، آنها به شکارچیان اسب عشایر تبدیل شدند و به تدریج در مبادله کالا بین قبایل سفید و هندی واسطه شدند. او توضیح می دهد که چرا Cheyenne و Kyi ، Comanches و Prairie Apaches در سال 1840 با یکدیگر صلح کردند. Cheyennes در روابط تجاری ساده هند یک مطالعه کلاسیک در مورد نحوه واکنش یک قبیله خاص به وضعیت تجارت به تغییر نیروهای تاریخ است. . ‘- چاپ شده.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب The Cheyenne in Plains Indian Trade Relations, 1795-1840