دانلود کتاب زبان اصلی The Child of Never

[ad_1]

سفر بزرگی که فردریک جانسون به پادشاهی آسمان خواهد رفت ، راه را برای منشأ و حقیقت زندگی او باز می کند. از طریق گالری متنوعی از شخصیت ها – جانوران انسانی قربانیان یا جلادان بی دفاع ، قاتلان شرور یا بی گناهان ، مردانی که دچار افراط و تفریط می شوند یا افراد بی گناه بیهوش می شوند – یک بینش خارق العاده از عظمت اتفاق خواهد افتاد: کشف سرنوشت فردریک و گذرگاه فرجام شناختی از “فرزند هرگز” انسان از وجود سخاوتمندانه تا قهرمانی.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب The Child of Never