دانلود کتاب زبان اصلی The Diabetic Patient Agent : Modeling Disease in Humans and the Healthcare System Response

[ad_1]

این کتاب رویکردی نوآورانه برای مدل سازی بیمار دیابتی در انسان با استفاده از یک عامل نرم افزاری ارائه می دهد. این مقاله بر اساس دو تز MASc (کارشناسی ارشد علوم کاربردی) ساخته شده است: مقاله ای که تکامل عامل بیمار را در طول زمان بررسی می کند ، و مقاله دیگری تعامل عامل بیمار با سیستم بهداشت را بررسی می کند. این نشان می دهد که عامل نرم افزار به روشی مشابه با بیمار انسانی ایجاد می شود و ویژگی های معمولی بیماری مانند واکنش به غذا ، دارو و مصرف فعالیت را نشان می دهد. این مدل عامل می تواند به طرق مختلف مورد استفاده قرار گیرد ، از جمله به عنوان نمونه اولیه برای یک بیمار انسانی خاص به منظور کمک به شناسایی زمان انحراف وضعیت آن بیمار از تغییرات طبیعی. عامل نرم افزاری همچنین می تواند برای بررسی تعامل بین بیمار و سیستم بهداشتی مورد استفاده قرار گیرد. این کتاب مورد توجه هرکسی است که در مدیریت بیماران دیابتی یا تحقیقات اجتماعی در زمینه مدیریت دیابت درگیر است. بیمار دیابتی با استفاده از مدل Ackerman برای دیابت ساخته شده است ، اما این مدل را می توان به راحتی برای هر موضوع دیگر مدل با داده های فیزیولوژیکی لازم برای پشتیبانی از این مدل تطبیق داد.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب The Diabetic Patient Agent : Modeling Disease in Humans and the Healthcare System Response