دانلود کتاب زبان اصلی The Digital Transformation of the Automotive Industry : Catalysts, Roadmap, Practice

[ad_1]

نویسنده با تکیه بر چندین دهه تجربه خود به عنوان مشاور و مدیر پروژه در صنعت خودرو ، توصیه های جامع و عملی در زمینه تحول دیجیتال صنایع خودروسازی و تأمین کننده ارائه می دهد. این کار بر اساس گذار از یک مدل تجاری متمرکز بر وسیله نقلیه به یک تحرک گرا است. بر اساس کاتالیزورهای تغییر دیجیتال ، چهار زمینه دیجیتالی سازی ساختار یافته و نقشه راهی برای تحول آنها ارائه شده است. مباحث تغییر کلی در فرهنگ سازمانی و فناوری اطلاعات انعطاف پذیر و کارآمد به عنوان عوامل حیاتی موفقیت به تفصیل مورد بحث قرار گرفته اند. نمونه های عملی برگزیده پروژه های دیجیتالی سازی ابتکاری ایده ها و انگیزه های اضافی را ارائه می دهند. چشم انداز صنعت خودرو در سال 2040 مکمل این گفتمان است.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب The Digital Transformation of the Automotive Industry : Catalysts, Roadmap, Practice