دانلود کتاب زبان اصلی The Ecological Scarcity Method for the European Union : A Volkswagen Research Initiative: Environmental Assessments

[ad_1]

این کتاب با مجوز CC BY 4.0 منبع باز است. این گزارش روش نقص بوم شناختی (ECM) را به اتحادیه اروپا و 28 کشور عضو آن منتقل می کند. این یک ابزار قدرتمند برای ارزیابی بی طرفانه زیست محیطی در شرکت ها فراهم می کند و تأثیرات و اهداف فعلی منتشر شده توسط مقامات محیط زیست ، به ویژه آژانس محیط زیست اروپا را بررسی می کند. ESM اثرات زیست محیطی سایت های تولید و فرآیندهای تولید را ارزیابی می کند. ECM که در سال 1990 در سوئیس توسعه یافته است ، در اثبات حقوق معافیت مالیاتی وضعیت نظارتی به دست آورده است. این روش کلیه تأثیرات مهم در هوا ، آب ، مصرف انرژی ، تولید پسماند و مصرف آب شیرین را ارزیابی می کند و همچنین از تصمیمات سرمایه گذاری زیست محیطی پشتیبانی می کند.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب The Ecological Scarcity Method for the European Union : A Volkswagen Research Initiative: Environmental Assessments