دانلود کتاب زبان اصلی The Economy as a Complex Spatial System : Macro, Meso and Micro Perspectives

[ad_1]

این کتاب با مجوز CC BY-NC 4.0 منبع باز است. این حجم جمع آوری شده نشان دهنده نتیجه نهایی اقدام COST IS1104 “اتحادیه اروپا در جغرافیای پیچیده جدید سیستم های اقتصادی است: مدل ها ، ابزارها و ارزیابی سیاست ها”. با تجسم اتحادیه اروپا به عنوان یک شبکه پیچیده و چند لایه ، این کتاب به سه قسمت سازمان یافته است ، هر بخش با سطح مختلفی از تجزیه و تحلیل سروکار دارد: در سطح کلان ، بخش اول تعاملات درون سیستم های بزرگ اقتصادی (مناطق یا کشورها) را بررسی می کند ، از جمله تجارت ، مهاجرت کارگران و سایر عوامل در سطح meso ، بخش II در مورد هم افزایی در بازارهای خاص اما گسترده با تمرکز بر بازارهای مالی و سیستم های بانکی بحث می کند. سرانجام ، در سطح خرد ، بخش III تصمیم گیری شرکت های منفرد را بررسی می کند ، به ویژه در زمینه تصمیم گیری در مورد مکان.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب The Economy as a Complex Spatial System : Macro, Meso and Micro Perspectives