دانلود کتاب زبان اصلی The European Ombudsman and Good Administration in the European Union :

[ad_1]

این کتاب با بررسی شکایات مربوط به سو mala مدیریت ، سوالات مربوط به ابتکار عمل و سایر تلاش های فعال ، به بررسی کارکردن دادگستری اروپا و سهم وی در پاسخگویی نهادها ، ارگان ها ، دفاتر و آژانس های اتحادیه اروپا می پردازد. این مقاله موقعیت نهادی و قانون اساسی فعلی و “روش” او در رسیدگی به شکایات را بررسی می کند و عمق موضوعاتی را که در اختیار وظیفه می باشد ، نشان می دهد. یک فصل جداگانه به شفافیت و دسترسی به اسناد تمرکز دارد. قسمت آخر این کتاب منعکس کننده دستورالعمل و عملکرد فعلی نماینده حقوق بشر است و در مورد تعدادی از پیشنهادات ممکن برای بهبود بحث می کند. این کار دارای یک تجدید نظر میان رشته ای است و شامل دانش پژوهان حقوق ، علوم سیاسی و ادارات عمومی و همچنین سیاست گذاران در اتحادیه اروپا و در سطح ملی می شود.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب The European Ombudsman and Good Administration in the European Union :