دانلود کتاب زبان اصلی The European Union and Europe's New Regionalism : The Challenge of Enlargement, Neighborhood, and Globalization

[ad_1]

این کتاب رویکرد جدیدی را برای مطالعه اهمیت منطقه ای و جهانی اتحادیه اروپا ارائه می دهد. این سه مهمترین فرآیند سیستمی را تعریف می کند که اتحادیه اروپا را به عنوان یک پروژه منطقه ای تعریف می کند: سیاست های توسعه ، همسایگی و کل منطقه. این کتاب استدلال می کند که این فرایندها در مجموع یک تغییر پویا در اصول اساسی منطقه گرایی اروپا را از یک روند داخلی ساخت یک منطقه به یک سیستم باز و انتخابی از تعاملات جهانی نشان می دهد.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب The European Union and Europe's New Regionalism : The Challenge of Enlargement, Neighborhood, and Globalization