دانلود کتاب زبان اصلی The Global Debt Crisis and Its Socioeconomic Implications : Creating Conditions for a Sustainable, Peaceful, and Just World

[ad_1]

این کتاب جذاب و جاه طلبانه استراتژی جدیدی (“طرح رامو”) را برای مقابله با بحران اقتصادی – اجتماعی فعلی ارائه می دهد. نویسنده با به چالش کشیدن مستقیم وضع موجود ، مجموعه ای جسورانه از سیاست ها را برای رفع شکاف بین غرب و شرق تعیین می کند و ما را به آینده ای سعادتمندتر و امن تر رهنمون می کند. این کتاب همراه با ارائه یک رویکرد اقتصادی جدید ، مروری عمیق در مورد نیروهای اصلی کاهش رشد اقتصادی را ارائه می دهد. این مقاله وضعیت اقتصاد بزرگ دنیا را بررسی می کند ، تأثیر بحران بدهی جهانی را بررسی می کند ، اختلافات درآمد و ثروت در ایالات متحده و سایر کشورها را شناسایی می کند و رابطه بین این مشکلات و گسترش بیگانگی ، رادیکالیسم و ​​تروریسم را توضیح می دهد. تخیلی و طراوت ، این یک مطالعه ارزشمند و اصلی برای دانشجویان و دانش پژوهان علاقه مند به اقتصاد سیاسی بین المللی ، توسعه اقتصادی ، توسعه پایدار و اقتصاد اجتماعی و همچنین سیاست های جهانی ، تحقیقات میدانی ، جهانی سازی و روابط بین الملل است.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب The Global Debt Crisis and Its Socioeconomic Implications : Creating Conditions for a Sustainable, Peaceful, and Just World