دانلود کتاب زبان اصلی The Management of Additive Manufacturing : Enhancing Business Value

[ad_1]

این کتاب خوانندگان را با فناوری های افزودنی و کاربرد آنها در بخشهای مختلف تجاری آشنا می کند. این مقاله تأثیر اساسی این ماده افزودنی بر فناوری ، به ویژه در عملیات ، نوآوری ، زنجیره های تأمین ، محیط و روابط مشتری را بررسی می کند. متعاقباً ، بر اساس مطالعه گسترده ای درباره بهترین فن آوری های پیاده سازی ، وی مشاوره ای در مورد چگونگی افزایش ارزش تجاری با پیاده سازی این فناوری در محیط های مختلف صنعتی و تجاری ارائه می دهد. تولید اضافه شده (AM) زمینه جدیدی برای تولید است که قبلاً تغییرات خارق العاده ای در صنعت و مدل های تجاری ایجاد کرده است. این تقریباً همه جنبه های تفکر مدیریتی و سازمانی را که در تولید متداول اعمال می شود ، تحت تأثیر قرار می دهد. در حال حاضر ، این فناوری در مناطق تولید در حال اتخاذ است که شامل محصولات با ارزش بالا با هندسه پیچیده و حجم تولید کوچک تا متوسط ​​است. با کاهش هزینه ها ، کاهش زمان و تشویق خلاقیت و نوآوری ، بهره وری از فرآیندهای توسعه محصول جدید را افزایش می دهد. علاوه بر این ، زنجیره های تأمین را کوچک کرده و شرکت ها را به مشتریان خود نزدیک می کند. این کتاب بی نظیر ، شواهد تجربی و عملی اثبات کننده ارزش این فناوری جدید را ارائه می دهد.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب The Management of Additive Manufacturing : Enhancing Business Value