دانلود کتاب زبان اصلی The Quality of Democracy in Korea : Three Decades after Democratization

[ad_1]

این جلد ویرایش شده کیفیت دموکراسی در جمهوری کره را سه دهه پس از دموکراتیک سازی رسمی آن در سال 1987 ارزیابی می کند. گفته می شود که دو انقلاب بعدی در کره ثابت می کند که دموکراسی آن با وجود پیشرفت عظیم با موفقیت تحکیم شده است. اما حوادث اخیر نشانه هایی از زوال و عقب نشینی را نشان می دهد. بنابراین ، با استفاده از کیفیت اخیر ادبیات دموکراسی ، این جلد قصد دارد به این س answerال پاسخ دهد: کیفیت دموکراتیک کره امروز کجاست؟ سه فصل در بخش اول کتاب به جنبه های مربوط به ریاست جمهوری ، احزاب سیاسی و نیروی کار سازمان یافته از جمله چشم انداز حکمرانی و امنیت انسانی و همچنین حاکمیت قانون در مورد نقش و عملکرد دادسرا پرداخته است. این مجموعه چهار فصل در بخش دو دنبال می شود ، که ابعاد کیفیت دموکراتیک مانند مشارکت ، آزادی ، برابری و پاسخگویی را بیان می کند. بخش آخر ، سوم شامل مشارکتهایی در زمینه مسائل مربوط به سیاست بین کره ای است. این کتاب برای دانش پژوهان سیاسی و اجتماعی که روی کیفیت دموکراتیک کار می کنند و در عین حال برای دانش پژوهان در مطالعات آسیایی یا کره ای در سطح دانشکده و همچنین در مقطع تحصیلات تکمیلی ، یک منبع ارزشمند است.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب The Quality of Democracy in Korea : Three Decades after Democratization