دانلود کتاب زبان اصلی The Reluctant Refugee: Are Lingering Memories Worth Retaining?

[ad_1]

دست ها بالا! چه کسی می خواهد پناهنده شود؟ مطمئناً نکردم! مادرم ایده های دیگری داشت. برای لحظه ای سرنوشت ساز ، مشت آهنین ظلم و ستم از تسلط خود کاسته است. این تنها چیزی بود که او نیاز داشت. ما از دو مرز عبور کردیم. مانع فیزیکی آسان بود. فاصله فرهنگی دشوارتر از بین رفت. این داستان درباره حماقت ، خودخواهی و ضعف انسان است. و با این حال ، شجاعت ماندگار مردم عادی گرفتار اوقات خارق العاده.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب The Reluctant Refugee: Are Lingering Memories Worth Retaining?