دانلود کتاب زبان اصلی The Restorative Poetics of a Geological Age : Stifter, Viollet-le-Duc, and the Aesthetic Practices of Geohistoricism

[ad_1]

این کتاب دو متفکر اواسط قرن نوزدهم را بررسی می کند – نویسنده اتریشی آدالبرت شیتر و معمار فرانسوی اوژن ای ویولت-لو-دوک – که تاریخ فرهنگی را با الگوی تاریخ زمین تصور می کردند: به عنوان تاریخ اشیا to برای بازیابی و جهانیان تا زمانی که بازسازی شوند. حوزه نوپای زمین شناسی اندیشه فرهنگی را شکل داد. حفاظت از آنها با اطلاع از حفاظت ، آینده تجدید ترمیم را پیش بینی می کند.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب The Restorative Poetics of a Geological Age : Stifter, Viollet-le-Duc, and the Aesthetic Practices of Geohistoricism