دانلود کتاب زبان اصلی The Rustlers of Pecos County

[ad_1]

گزیده: “تگزاس. آنها گروه مقابل مرزبانان ، گلهداران ، کشاورزان ، گاوهای گاو ، بی حسابهای بدون دردسر ، کمانداران ، کلاهبرداران و سیاستمداران را گرفتند ، آنها را گیج کردند و به نوعی دولت تشکیل دادند. این تگزاس نامیده می شد ، اما برای زنان و کودکان بی دفاع جهنم بود. ”

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب The Rustlers of Pecos County