دانلود کتاب زبان اصلی The Safety Net: Surviving Pandemics and Other Disasters

[ad_1]

ظهور اینترنت یکی از مهمترین پیشرفتهای فناوری در تاریخ است. در این کار تأمل برانگیز و پیشگامانه ، دیوید ایگلمن ، نویسنده کتاب پرفروش بین المللی ، شش راهی را ارائه می دهد که در آن شبکه ما را از تهدیدات عمده وجودی نجات می دهد: همه گیری ها ، جریان ضعیف اطلاعات ، بلایای طبیعی ، فساد سیاسی ، تخلیه منابع و اقتصادی سقوط – فروپاشی.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب The Safety Net: Surviving Pandemics and Other Disasters