دانلود کتاب زبان اصلی The Science of Right

[ad_1]

علم حقوق اصول کلیه قوانینی است که ممکن است توسط قوانین خارجی ابلاغ شود. در مواردی که چنین قانونی وجود داشته باشد ، در سیستم قانون مثبت و قانونی به یک کاربرد واقعی در مورد آن تبدیل می شود. و کسی که با دانش این سیستم آشنا باشد وکیل یا مشاور حقوقی (مشاور حقوقی) نامیده می شود. یک مشاور حقوقی عملی یا یک وکیل حرفه ای کسی است که در دانش قوانین مثبت خارجی صلاحیت داشته باشد و بتواند آنها را در مواردی که تجربه به وجود می آید اعمال کند.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب The Science of Right