دانلود کتاب زبان اصلی The Second Plan

[ad_1]

مسئله انسانیت همیشه در مورد وجود ما بوده است. ما از کجا آمده ایم؟ چه کسی ما را خلق کرده است؟ یا ما محصول تکامل هستیم؟ در اینجا داستانی است که ما را به جایی که همه چیز آغاز شده است … و به کجا ختم می کند.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب The Second Plan