دانلود کتاب زبان اصلی The Secret of Achievement

[ad_1]

راز دستاورد یکی از کارهای اولیه ماردن است که چهار سال پس از موفقیت باورنکردنی هل دادن جبهه نوشته شده است. شجاعت ، خویشتنداری ، عادات خوب ، عزم راسخ و پشتکار برخی از صفاتی است که ماردن در این کتاب تحلیل می کند ، و آنها را “اسرار” حرکت به جلو در زندگی می نامد. نویسنده زندگی خود را وقف جمع آوری پیام های حکاکی شده در حکمرانی ها و ترجمه آنها به ده ها جلد و هزاران صفحه کرده است که هر یک گوهر واقعی قرن هاست.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب The Secret of Achievement