دانلود کتاب زبان اصلی The Secret of Love

[ad_1]

زندگی شما همانطور است که ساخته اید. اگر بتوانید از درسی که برای خود ایجاد کرده اید بیاموزید ، خوشبختی ، آرامش و آزادی بیشتری از ترس پیدا خواهید کرد. راز عشق ، چهاردهمین کتاب از مجموعه رونوشت ماهانتا ، پر از داستان و بینش عملی از گفتگوهای سری هارولد کلمپ 1994-1995 برای کمک به شما در گسترش و کشش ، گوش دادن و شنیدن ، گوش دادن ، لمس و لمس است. از طریق این کارهای کوچک عشق ، خود را پیدا خواهید کرد – و خدا را خواهید یافت. رازی را پیدا خواهید کرد که بیشترین بهره را به شما می دهد.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب The Secret of Love