دانلود کتاب زبان اصلی The Self-Build Experience : Institutionalization, Place-Making and City Building

[ad_1]

با استفاده از دیدگاه مقایسه ای بین المللی گسترده كه چندین كشور در آمریکای جنوبی ، اروپا و آفریقا را دربرگرفته است ، همكاران به مطالعه اشتغال خودكار برای جمعیت برای گروه های كم درآمد و متوسط ​​در مناطق شهری پرداختند. اگرچه رفاه اجتماعی ، اقتصادی و شهری در این زمینه ها متفاوت است ، اما تنش های مکرر و بین قاره ای بین حاکمیت رسمی و خودتنظیمی وجود دارد. همكاران معضلات نظارتی چند جانبه را برای خودسازی در شرایط نوسازی در نظر می گیرند و روشهای جایگزینی را برای نهادینه سازی ، ایجاد مكانها و طراحی شهری ، بازاندیشی در خصوص املاك اخلاقی و مدیریتی شهر در نظر می گیرند. این کتاب با ابعاد نوآورانه ، مجموعه ای از راه حل های جهانی را برای پیمایش تنش های نظارتی به منظور بهینه سازی توسعه پایدار برای آینده ارائه می دهد.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب The Self-Build Experience : Institutionalization, Place-Making and City Building