دانلود کتاب زبان اصلی The Serio-comic Governess : With a Chapter From English Humorists of To-day by J. A. Hammerton

[ad_1]

فرماندار کمیک جدی یک داستان از نویسنده انگلیسی اسرائیل زنگویل (1864–1926) در سال 1923 است. زنگویل شخصیت برجسته صهیونیسم فرهنگی در قرن نوزدهم و همچنین دوست نزدیک پدر صهیونیسم سیاسی مدرن ، تئودور هرتزل بود. در زندگی بعدی ، جستجوی میهن یهودی در فلسطین را متوقف کرد. بخش قابل توجهی از کارهای زنگویل به زندگی در گتو متمرکز است و “دیکنز گتو” لقب گرفته است. برای طرفداران فرم داستان کوتاه بسیار توصیه می شود و طرفداران شاهکار Zangwill آن را از دست ندهند. این کلاسیک اکنون در یک نسخه جدید ، با یک فصل مقدماتی توسط “طنزپردازان انگلیسی امروز” JA Hammerton ، مجددا منتشر می شود.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب The Serio-comic Governess : With a Chapter From English Humorists of To-day by J. A. Hammerton