دانلود کتاب زبان اصلی The Sociology of Sports-Talk Radio :

[ad_1]

این کتاب تحلیلی توصیفی از تعامل اجتماعی را ارائه می دهد که در آنچه نویسنده از آن به عنوان “بازار داستان ورزشی با واسطه” یاد کرده است ، بوجود می آید. وی ساختارها و فرایندهای اجتماعی را که رادیو را با مکالمات رادیویی به چنین محیط اجتماعی پرتحرکی تبدیل می کند ، کشف می کند و می کوشد تا پویایی های اساسی جامعه شناختی را شناسایی کند که این همه پچ پچ های بی پایان را برای شنوندگان بسیار مهم می کند. تمرکز تحلیلی کیفی و توصیفی بر روی این بستر قابل توجه – جایی که مردم دور هم جمع می شوند تا اصراراً ، رنگارنگ و غالباً با یک خشم خیره کننده تعامل کنند – فرایندهای کلیدی را که از طریق آنها ارتباط برقرارکنندگان انسان معنی می کنند برجسته می کند.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب The Sociology of Sports-Talk Radio :