دانلود کتاب زبان اصلی The UFO Chronicles

[ad_1]

فراتر از تقابل آشنا بین کسانی که معتقدند بشقاب پرنده ها سفینه فضایی سیارات دیگر هستند و کسانی که معتقدند بشقاب پرنده ها اصلاً وجود ندارند ، منظره ای از موضوعات ناشناخته و مفیدتر وجود دارد. این نسخه جدید پدیده بشقاب پرنده کشف ماهیت پدیده ها ، تاریخچه فناوری مخفی هوافضای آمریکا ، اساطیر پیشرفت و نقش فرهنگ عامه در تعیین واقعیت تجربی است.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب The UFO Chronicles