دانلود کتاب زبان اصلی The Undertaker's Secret

[ad_1]

مالک و متصدی دوال هود با دیدن آن چیز خوبی می داند ، بنابراین وقتی چارلی سودر برای کار مرهم کاری درخواست می کند ، مرد جوان را از قلبش بیرون می کشد. چارلی با چهره ای تازه و تازه خارج از دانشگاه ، با دیدن آن چیز خوبی را هم می داند و بلافاصله نگاهش را به سمت رئیس جدید و سکسی خود معطوف می کند. اما دوال نگران این است كه مردم در شهر كوچك وی در می سی سی پی چه خواهند گفت و اینکه آیا در صورت شنیدن علاقه جدید عشق وی ، مشاغل خانوادگی وی آسیب خواهد دید. او به هیچ وجه مطمئن نیست که قبل از اینکه انگشتانش در لغزش برود ، جرات انجام کار درست و گرفتن عشق را دارد.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب The Undertaker's Secret