دانلود کتاب زبان اصلی The Unfinished Story of Alger Hiss

[ad_1]

تحقیقات بسیار جالب توسط نویسنده روزنامه نگاری از دهه 1950 در تلاش برای اثبات بی گناهی الگر هیث ، یکی از مقامات سابق وزارت امور خارجه آمریکا که متهم به براندازی و جاسوسی کمونیست از طرف اتحاد جماهیر شوروی بود. نویسنده اصرار دارد که پرونده علیه هیس هرگز به اندازه کافی اثبات نشده و مدارک و شهادت کافی در جلسات دادرسی هیس ارائه نشده است. این کتاب س questionsالات مهمی را درباره ماهیت شرورانه و اقدامات مشکوک عدالت آمریکایی مطرح می کند.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب The Unfinished Story of Alger Hiss