دانلود کتاب زبان اصلی The United States and the Origins of the Cuban Revolution : An Empire of Liberty in an Age of National Liberation

[ad_1]

ژول بنیامین به طور قانع کننده ای استدلال می کند که درگیری های کنونی بین کوبا و ایالات متحده از تاریخ طولانی هژمونی آمریکا و مقاومت کوبا ناشی می شود. این مشکلاتی را نشان می دهد که کشور کوچکتر به دلیل تلاش های ایالات متحده برای تبدیل کردن آن به بخشی از “امپراتوری آزادی” و بعداً تسلط بر آن با روش های اقتصادی ، و نوع بدخوانی ملی گرایی آتشین را که برای آزار و اذیت سیاست های آمریکایی ادامه دارد ، تحلیل می کند .

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب The United States and the Origins of the Cuban Revolution : An Empire of Liberty in an Age of National Liberation