دانلود کتاب زبان اصلی Theatre, Performance and Change :

[ad_1]

این کتاب برای ایجاد “تغییر عجیب” از حوزه تئاتر و اجرا به کار می رود. از این ایده که تغییر یک مقوله س questionال برانگیز است که تئاتر و اجرا را به عنوان عملکرد هنری ، اجتماعی ، آموزشی و مادی تعریف می کند ، محققان و دست اندرکاران اینجا (از جمله تاریخ تئاتر و ادبیات ، تئاتر آموزشی ، هنرهای جوانان ، سیاست های هنری ، تئاتر با سرمایه گذاری اجتماعی) و عملکرد فعال) مسئله تغییر را در سی و پنج مقاله کوتاه مطرح می کند. برای هر کسی که در مورد ارتباط بین تئاتر ، اجرا و تغییر خود تعجب می کند ، این کتاب در مکالمه حرف اول را می زند.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب Theatre, Performance and Change :