دانلود کتاب زبان اصلی Thermal Elastic Mechanics Problems of Concrete Rectangular Thin Plate :

[ad_1]

در این کتاب مشکلات مکانیک الاستیک حرارتی دال نازک مستطیلی بتونی بحث شده است. وی با استفاده از مشتق نظری همراه با مثالهای عددی ، به تفصیل راه حل تحلیلی تغییر شکل ، گشتاور خمش ، لرزش حرارتی و اعوجاج حرارتی یک دال باریک مستطیل بتونی را توضیح می دهد. برای سهولت کاربرد ، این کتاب همچنین دارای جداول محاسبه تغییر شکل و گشتاور خمش یک دال باریک مستطیل شکل بتونی با چهار لبه پشتیبانی شده و شرایط مرزی آزاد است.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب Thermal Elastic Mechanics Problems of Concrete Rectangular Thin Plate :