دانلود کتاب زبان اصلی Towards Post-Native-Speakerism : Dynamics and Shifts

[ad_1]

این کتاب آینده گوینده پس از بومی را بررسی می کند. این مقاله ماهیت صحبت طبیعی (انگلیسی و ژاپنی) در متن ژاپنی و زمینه های احتمالی استخدام معلمان زبان در صورت رد شدن زبان را بررسی می کند ، یعنی معلمان زبان در آینده چه انتظاراتی دارند. انجام شود؟). این مشکلات با ارائه داستان های فردی معلمان تحقیق در رابطه با تجربه در محل کار و شمول / استثنا مبتنی بر زبان ، و همچنین زبان طبیعی ژاپنی در آموزش ژاپنی به عنوان یک زبان خارجی ، مشکلات ارائه شده توسط الگوی سخنرانان بومی در آموزش زبان خارجی را نشان می دهد. زبان وی سپس با بررسی مفهوم صحبت پس از بومی در رابطه با دیدگاه های چند زبانه و به طور کلی جهانی سازی ، با تمرکز ویژه بر آموزش ، به دنبال راه حل برای مشکلات است.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب Towards Post-Native-Speakerism : Dynamics and Shifts