دانلود کتاب زبان اصلی Tracing Rhetoric and Material Life : Ecological Approaches

[ad_1]

این جلد سه حوزه علمی و عملی را در هم آمیخته است: بلاغت ، زندگی مادی و بوم شناسی. این فصل ها درک چند لایه ای از زندگی مادی را ایجاد می کنند و محققان سنت های مختلف نظری و انتقادی پیرامون موضوع کلی بوم شناسی را گرد هم می آورند. با تأکید بر نسبیت ، اتصال و زمینه ، جهت گیری اکولوژیکی که ایجاد می کنیم هم در مورد نظریه بلاغت و هم در مورد مداخلات محیط بانان را آگاه می کند. همکاران مطالعات نظری عملی را در چندین زمینه – کیهان شناسی بلاغت ، غنائم ، شعارهای دو منطقه ای ، استعمار هسته ای و سایر موارد ارائه می دهند. – ایجاد جمعی روشهای جدید ارتباطی بین دانشمندان در زمینه ارتباطات اکولوژیکی ، تحقیقات ارتباطی و شعارها و ترکیبات. هدف این کتاب الهام بخشیدن و بهبود تفکر زیست محیطی از طریق نشان دادن ارزش آن برای شعارها و ارتباطات و همچنین افکار و اقدامات محیطی است.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب Tracing Rhetoric and Material Life : Ecological Approaches