دانلود کتاب زبان اصلی Tribute and Trade : China and Global Modernity, 1784–1935

[ad_1]

در قرن های 18 و 19 ، روابط بین چین و غرب توسط محدودیت های شدید سلسله چینگ در دسترسی خارجی و بلند پروازی های امپراتوری غرب تعیین شد. تعاملات فرهنگی ، سیاسی و اقتصادی اغلب از سوی هر دو طرف مملو از سوicion ظن و سو تفاهم بود. با این وجود تجارت در حال رونق است و مواردی از تبادل فرهنگی و دوستی وجود دارد که با روایت رسمی مغایرت دارد. توزیع و تجارت: چین و مدرنیته جهانی از طریق مثالهایی از هنر ، ادبیات ، علوم ، سیاست ، موسیقی ، آشپزی ، لباس و سایر موارد ، درگیریهای چین و غرب در این دوره و سپس ، در اوایل قرن 20 کشف می شود. چین و غرب چگونه یکدیگر را دیدند ، چگونه بر یکدیگر تأثیر گذاشتند و میراث ماندگار این تماس چه بود؟

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب Tribute and Trade : China and Global Modernity, 1784–1935